קברי צדיקים

המיקום המושלם של זאקופנה בין פולין להונגריה מעניק לנוסעים לקברות צדיקים באירופה תחנת עצירה מושלמת ללינת לילה או סתם מנוחה והפוגה לארוחה טובה או הנאה באטרקציות הרבות שבעיר.

הרה"ק הרבי ר' אלימלך מליז'ענסק זיע"א

הרה"ק רבי מנחם מנדל מרימנוב

הרה"ק רבי ישעיה ב"ר משה מקרעסטיר

הרה"ק רבי נפתלי מרופשיץ

הרה"ק בעל "ישמח משה"

הרה"ק בעל "בני יששכר"

קרקוב: הרמ"א, הב"ח, ה"מגלה עמוקות" ועוד

וקברי צדיקים רבים נוספים, זכותם תגן עלינו​

פנו עכשיו לקבלת הצעת מחיר:

זקופנה - היעד המושלם לנופש כשר!